Rekonstrukce účetnictví

Ztráta účetních dat je velmi nepříjemná věc. Nemusí jít pouze o ztrátu účetních dat, ale také o chybně vedené účetnictví nebo pokud se domníváte že Vaše účetnictví neodpovídá účetním zákonům. Právě pro tyto případy nabízíme rekonstrukci účetnictví.

Co je rekontrukce účetnictví

Rekonstrukci účetnictví můžeme nazvat jako nové sestavení účetní agendy firmy tak, jak nám ukládá zákon. Můžeme tak předejít nepříjemnostem a problémům, které opravíme ještě před finanční a účetní kontrolou.

Než rekonstrukci účetnictví zahájíme, nejdříve detailně projdeme stávající agendu. Posoudíme, v jakém stavu je Vaše účetnictví, provedeme tzv. revizi účetní agendy. Poté od nás obdržíte nezávislou zprávu o stavu účetnictví s návrhem řešení, jak provést nápravu co nejefektivněji.

Pokud si vedete účetnictví sami, nabízíme Vám tzv. daňový dohled a poradenství. Posoudíme účetnictví z hlediska možné daňové kontroly, vyvarování se závažných omylů, zbytečného zdanění, pokut a penále.

Zeptejte se nás na rekonstrukci Vaší účetní agendy