Leden 2017

Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016

– Spotřební daň:

Splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební dan z lihu)

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

– Spotřební daň:

Splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za prosinec 2016

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2016 (pokud vznikl nárok)

– Daň silniční:

Daňové přiznání a daň za rok 2016

– Biopaliva:

Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

– Daň z nemovitých věcí:

Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016


Únor 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň z příjmů:

Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

– Daň z příjmů:

Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Spotřební daň:

Splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za leden 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za leden 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za leden 2017

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017


Březen 2017

– Daň z příjmů:

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

– Odvod z loterií a jiných podobných her:

Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016

– Spotřební daň:

Splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň z příjmů:

Čtvrtletní záloha na daň

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Daň z příjmů:

Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

– Spotřební daň:

Splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za únor 2017

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za únor 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za únor 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2017

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

Duben 2017

– Daň z příjmů:

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

– Daň z příjmů:

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016

– Spotřební daň:

Splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň silniční:

Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Spotřební daň:

Splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za březen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

– Daň z hazardních her:

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017


Květen 2017

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

– Spotřební daň:

Splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za duben 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za duben 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za duben 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2017

– Daň z nemovitých věcí:

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

– Daň z nemovitých věcí:

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)


Červen 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň z příjmů:

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za květen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za květen 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za květen 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)

– Oznámení FATCA:

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

– Oznámení CRS (GATCA):

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů


Červenec 2017

– Daň z příjmů:

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

– Spotřební daň:

Splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň silniční:

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

– Daň z hazardních her:

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za červen 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2017

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017


Srpen 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Spotřební daň:

Splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za červenec 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za červenec 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za červenec 2017

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

– Daň z nemovitých věcí:

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)


Září 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň z příjmů:

Čtvrtletní záloha na daň

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za srpen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za srpen 2017

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za srpen 2017

Říjen 2017

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

– Spotřební daň:

Splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň silniční:

Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za září 2017

– Daň z hazardních her:

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017


Listopad 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Spotřební daň:

Splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za říjen 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za říjen 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za říjen 2017

– Daň z nemovitých věcí:

Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

– Daň z příjmů:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017


Prosinec 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

– Daň z příjmů:

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

– Daň silniční:

Záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

– Daň z příjmů:

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– Energetické daně:

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

– Spotřební daň:

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

– Spotřební daň:

Daňové přiznání za listopad 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017

– Spotřební daň:

Splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

– Daň z přidané hodnoty:

Souhrnné hlášení za listopad 2017

– Daň z přidané hodnoty:

Kontrolní hlášení za listopad 2017