Cestovní náhrady 2018

Cestovní náhrady 2018

Vyhláška s číslem 463/2017 Sb.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty se uvádí v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Jsou zde uvedeny dvakrát. Paragraf 163 totiž platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Rozdíl je rovněž v tom, že zákoník práce první skupině určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den.o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra
5 až 12 hodin  78 Kč    78 – 93 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 119 Kč 119 – 143 Kč
Déle než 18 hodin 186 Kč 186 – 223 Kč

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2018

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2018

  • 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 29,80 Kč u motorové nafty

 

Zahraniční cestovní náhrady 2018

Vyhláškou č. 401/2017 Sb., se mění výše zahraničního stravného pro rok 2018. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích. Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, ovšem konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí vyhláška o stanovení výše zahraničního stravného. Vyhlášku připravuje ministerstvo financí na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí. Tentokrát se mění sazba v osmi zemích. Změny jsou zobrazeny v následující tabulce.

Země Základní sazba stravného pro rok 2017 Základní sazba stravného pro rok 2018
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy 50 USB 55 USB
Belgie 45 EUR 50 EUR
Velká Británie 40 GBP 45 GPB
Bahamy 50 USD 55 USD
Bolívie 45 EUR 50 EUR
Korea 45 EUR 50 EUR
Maroko 35 EUR 40 EUR
Nový Zéland 50 USD 55 USD

Stravné na zahraniční pracovní cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:

  • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
  • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
  • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
Zdroj:www.podnikatel.cz