Cestovní náhrady 2017

Cestovní náhrady 2017

VYHLÁŠKA č. 440/2016 Sb. ze dne 20. prosince 2016

 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

  1. a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  2. b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

§ 2

Stravné

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  1. a) 72 Kč, trvá -li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. b) 109 Kč, trvá – li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  3. c) 171 Kč, trvá – li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

  1. a) 72 Kč až 86 Kč, trvá – li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. b) 109 Kč až 132 Kč, trvá -li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)171 Kč až 205 Kč, trvá -li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

  1. a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  2. b) 32,50 Kč u benzin u automobilového 98 oktanů,
  3. c) 28,60 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017