Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby v Praze a okolí. Nabízíme také online vedení daňové evidence po celé ČR.

Co je daňová evidence

Daňová evidence svým způsobem navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004.

Jednoduché účetnictví tedy zaniklo, ale fyzické osoby, které chtějí vést evidenci na podobných principech, jako bylo jednoduché účetnictví, mohou vést tzv. daňovou evidenci, a to podle § 7b Zákona o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.

Daňovou evidenci zpracujeme komplexně, nabízíme:

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
  • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
  • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • zpracování směrnic
  • zastupování na úřadech

Pro koho je daňová evidence

Daňová evidence je určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou prokazovat paušálně (procentem z příjmů).

Daňová evidence musí obsahovat základní informace o:

  • příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
  • majetku a závazcích.

Daňová evidence

Daňová evidence Praha – vedení daňové evidence, jednoduché učetnictví

 

logo_mini

Pomoc při daňové kontrole

Připravujete se na daňovou kontrolu a nejste si jistí, zde máte vaše účetní podklady v pořádku? Obraťe se na nás, společně můžeme předejít nepříjemným důsledkům kontroly.

logo_mini

Daňová evidence podnikatelů obsahuje

Co obsahuje daňová evidence, co je cílem jejího zjištění?