• deník příjmů a výdajů
 • knihu pohledávek a závazků
 • karty dlouhodobého majetku
 • karty zásob
 • karty rezerv
 • karty pro zapisování nepeněžních transakcí
 • mzdovou evidenci
 • pokladní knihu
 • evidenci stálých plateb
 • knihu jízd

Cílem této daňové evidence je zjištění

 • základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji
 • stavu majetku a závazků, které ovlivňují základ daně z příjmů
 • tyto zjištěné údaje jsou využitelné pro další rozhodování a řízení firmy.

Máte zájem o naše služby? Kontakujte nás